Schoolgids

In de schoolgids beschrijven wij alle zaken die niet jaarlijks veranderen.

Aan het onderwerp schoolgids zullen indien nodig protocollen worden toegevoegd, welke op schoolniveau of op bestuursniveau worden gehanteerd. Op dit moment worden nog veel protocollen aangepast omdat we zijn overgegaan op de Stichting LiemersNovum. Totdat deze aanpassingen gerealiseerd zijn, blijven de oude protocollen nog van toepassing.