Ouderhulp

 

Wij vinden de samenwerking en een goed contact met de ouders van groot belang en waarderen de hulp van ouders bij een aantal activititeiten, die zonder vrijwilligers moeilijk te organiseren zijn. We hopen dat we in de toekomst op de hulp van de ouders kunnen blijven rekenen. Structureel maken wij gebruik van hun inzet bij het lezen, de handvaardigheid, en de luizencontrole. Jaarlijks wordt er in de nieuwsbrief een oproep gedaan en kunt u zich voor ouderhulp aanmelden.

Andere structurele vormen van ouderhulp zijn de klassenouder, het lid zijn van de ouderraad en/of de medezeggenschapsraad.