Medezeggenschapsraad

 

De Medezeggenschapsraad is voor ons de belangrijkste sparringpartner als het gaat om het beleid van de school. Naast de ‘informele klankbordrol’ is er ook een formele rol die vastgelegd is in het medezeggenschapsreglement. De medezeggenschapsraad heeft over een aantal ‘Willibrorduszaken’ advies- of instemmingsrecht. In de raad zitten twee ouders en twee leerkrachten. De vergaderingen en notulen zijn (in principe) openbaar. De contactgegevens staan in de kalender vermeld. De vergaderdata worden weergegeven in de nieuwsbrief. Wilt u een keer aanwezig zijn, neemt u dan contact op met één van de leden.