Klassenouder

 

De klassenouder is de steun en toeverlaat van de leerkracht bij heel veel dagelijkse activiteiten. Gezamenlijk overleggen leerkracht en de klassenouder welke invulling aan deze taak gegeven kan worden. Hierbij kan de gedacht worden aan:

  1. Overleg over thema’s die in de groep aan de orde komen, daar bijvoorbeeld materiaal voor verzamelen en meedenken over activiteiten.
  2. Verjaardag leerkracht meehelpen organiseren (in overleg met parallelcollega).
  3. Aanspreekpunt voor nieuwe ouders over allerlei schoolse zaken.
  4. Aandacht besteden aan het wel en wee van de groep, bijvoorbeeld bij ziekte en geboorte.

De afspraken etc. staan vermeld in het protocol klassenouder.