Ouderraad

 

De ouderraad is voor de school, bij de organisatie van allerlei extra activiteiten, onmisbaar. Wij worden o.a. geholpen bij feesten zoals sinterklaasfeest, kerst, pasen, carnaval, spelletjes- en sportdag, schoolreisjes, afscheid van groep 8. De taken en verantwoordelijkheden staan vermeld in een protocol. Naast het organiseren van activiteiten is de ouderraad ook een belangrijk klankbord voor het team. De contactgegevens staan in de schoolkalender.