Verzekering

De school heeft een collectieve ongevallenverzekering afgesloten. Gedurende de periode dat de kinderen op school zijn, inclusief de ‘reis’ van en naar school (maximaal 1 uur), schoolreisjes, excursies, schoolkamp, kortom tijdens alle gebeurtenissen die in schoolverband worden georganiseerd, zijn ze verzekerd tegen de gevolgen van een ongeval. Schade aan goederen wordt niet vergoed. Wanneer kan worden aangetoond dat de schade wordt veroorzaakt door de nalatigheid van een leerkracht, dan wordt deze wel vergoed.

Voor medische kosten moeten ouders/verzorgers in eerste instantie de eigen verzekeringsmaatschappij aanspreken. Als bepaalde kosten niet worden vergoed, zorgt de schoolverzekering mogelijk voor een uitkering.

 

Aansprakelijkheidsschade

Met aansprakelijkheidsschade bedoelen we de schade die toegebracht wordt door leerlingen aan anderen. Indien het schoolbestuur, of de leerkrachten, of de vrijwillige schoolmedewerkers te kort zijn geschoten in hun toezicht op de leerlingen, wordt bovengenoemde schade vergoed door een aansprakelijkheidsverzekering van de school. In andere gevallen zult u een beroep moeten doen op uw eigen particuliere aansprakelijkheidsverzekering.