Organisatie

Stichting LiemersNovum

De Willibrordus maakt onderdeel uit van de Stichting LiemersNovum, www.liemersnovum.nl. Stichting LiemersNovum bestaat sinds 1 augustus 2018 na een fusie van Stichting PROLES en SPOde Liemers en vormt het bevoegd gezag van zesentwintig basisscholen in de gemeenten Duiven, Rijnwaarden, Westervoort en Zevenaar. De bij de Stichting LiemersNovum aangesloten basisscholen behouden hun eigen naam, gezicht en onderwijskundige identiteit. Elke school heeft een eigen directeur die integraal verantwoordelijk is voor de school. Wij krijgen op  deze wijze op alle beleidsterreinen professionele ondersteuning en kunnen ons daardoor vooral richten op onze belangrijkste taak ‘leuk en goed onderwijs geven’. LiemersNovum en haar scholen zijn aangesloten bij het "Samenwerkingsverband de Liemers PO".  Adres: Mercurion 3B, 6903PZ Zevenaar. 0316-341618. www.swvdeliemers-po.nl   info@swvdeliemers-po.nl

Onze school

De kinderen worden in jaargroepen ingedeeld, verdeeld over de onderbouw (groepen 1, 2 en 3), de middenbouw (groepen 4 tot en met 6) en de bovenbouw (groepen 7 en 8) De  onderbouw (10 tot 15 kinderen) zit bij elkaar in een mooi groot lokaal en hebben de hele week de beschikking over één leerkracht. De middenbouw (ongeveer 16 kinderen) heeft de beschikking over een mooie grote ruimte met daarbinnen diverse ‘nevenruimten’, of werkplekken en twee leerkrachten. De bovenbouw is zoals beschreven bij de middenbouw. Kinderen en leerkrachten werken samen in de bouw. Kinderen werken zelfstandig en/of samen, helpen elkaar daar waar het kan en gewenst is. Dit geldt ook voor de leerkrachten. Samen kijken waar ieders deskundigheid en inzet het meest gewenst is; samen verantwoordelijkheid voor het optimale leef- en leerklimaat in de groep. Wel heeft ieder kind een vaste leerkracht, die voor de ouders het eerste aanspreekpunt is.

De indeling in bouwen en de lage leerlingaantallen maken het switchen tussen bouwen en het hulp in de eigen bouw erg eenvoudig. Een kleuter kan, indien dat een meerwaarde zal hebben, zo nu en dan in de middenbouw meedraaien. Omgekeerd is dat net zo het geval.

Binnen de bouw is de leerstof opgedeeld in leerjaren. Door de indeling in drie bouwen kan deze opdeling echter eenvoudig losgelaten worden. Kinderen die sneller door de stof kunnen, hebben de mogelijkheid om binnen de bouw met andere kinderen mee te werken. Dit geldt ook voor kinderen, die wat meer tijd nodig hebben. De leerkrachten stemmen hun beschikbare tijd iedere dag op de behoefte van de kinderen af. De flexibele organisatie maakt nog meer Maatwerk mogelijk.

Vertrouwenspersoon:

Loes van Oosteren, 0620970855,  e-mail: oosteren@xs4all.nl