Ped. klimaat

Goed onderwijs kan niet zonder een goed pedagogisch klimaat. Onze visie laat zien, dat wij hier dagelijks veel aandacht willen schenken. Gelukkig komt pesten hier eigenlijk nooit voor. Natuurlijk zijn er de dagelijkse plagerijen die bij het leven horen. Samen met de kinderen bewaken we, dat het 'leuke' plagerijtjes blijven. Door de 'regel van de week' , Taakspel, uniforme regels en afspraken, ons onderwijsconcept,de methode 'Kinderen en hun sociale talenten' en de 'Dit-kan-echt-niet-map',  zorgen we ervoor, dat er structurele aandacht voor het pedagogisch klimaat en de sociaal emotionele ontwikkeling is. Het hele team loopt over het algemeen gezamenlijk pleinwacht, zodat er ook buiten continu aandacht voor het pedagogisch klimaat is.