Leerlingbegeleiding

Wij proberen de kinderen zo optimaal mogelijk bij hun ontwikkeling te begeleiden. De wijze waarop staat uitvoerig in de schoolgids en nog uitvoeriger in het het zorgplan beschreven. De coördinatie van de (speciale) leerlingzorg is in handen van de intern begeleider.

De kernuitgangspunten voor onze leerling begeleiding zijn:

  • de leerlingbegeleiding wordt zoveel mogelijk door de groepsleerkracht zelf in de klas gegeven.
  • de speciale begeleiding geldt zowel voor het ‘begaafde’ als het ‘minderbegaafde’ kind...
  • het gaat steeds om een afweging op alle gebieden (sociaal-emotioneel, cognitief en motorisch) voor alle kinderen.
  • stel continu de vraag: “Is het verantwoord wat we doen?”
  • nadat besloten is dat speciale leerlingbegeleiding voor een kind belangrijk is, worden de ouders ingelicht.
  • zittenblijven kan bij ons niet, maar ….
  • een klas overslaan kan bij ons niet , maar ……… de kinderen kunnen na uitvoerig overleg met de betrokkenen de leerstof in een langzamer of hoger tempo doorlopen en daardoor een jaar eerder of later het basisonderwijs afsluiten
  • een advies, inhoudende een verwijzing naar de speciale school voor basisonderwijs, wordt normaal gesproken gegeven als, na grondig onderzoek, het team, externe deskundigen en ouders ervan overtuigd zijn dat het kind  zich beter kan ontwikkelen in het speciaal basisonderwijs of speciaal onderwijs.