Jaarplanning

De jaarplanning staat vermeld in de kalender die jaarlijks uitgedeeld wordt. In de nieuwsbrief staan activiteiten vermeld, waarvan data bij de samenstelling van de kalender nog niet bekend waren.

Voor de schoolontwikkeling is een meerjarenplanning vastgesteld. Ieder jaar wordt deze aangepast en vormt de basis voor de jaarplanning voor het team. Via de nieuwsbrief (en eventueel ouderavonden) houden we u op de hoogte van de schoolontwikkeling.