Nieuws

 

Op deze pagina vindt u naast de actuele nieuwsbrief, de 'oude' nieuwsbrieven en het fotoalbum.

De nieuwsbrief komt een keer per 2 weken uit. Met ingang van het schooljaar 2018-2019 is er één nieuwsbrief voor de locatie Willibrordus en de locatie Tragellijn.

In het fotoalbum treft u foto's van activiteiten van de hele school aan. Specifieke groepsfoto's kunt u bij het onderdeel kinderen vinden.

De schoolgids en kalender vindt u bij het onderdeel ouders.

 

Laatste nieuws

Sluiting locatie Willibrordus in 2020

In juni 2018 zijn de ouders van de Willibrordus tijdens een ouderavond geïnformeerd over het definitieve besluit over de toekomst van de locatie Willibrordus. Pieter-Jan Bühler heeft, als bestuurder van Proles de aanwezig ouders gemeld dat Proles (en na 1-8-2018 LiemersNovum) stopt met het geven van onderwijs in Spijk. Concreet betekent dit, dat de locatie Willibrordus in 2020 sluit. De aanwezige kinderen kunnen met ingang van het schooljaar 2020-2021 in principe naadloos naar De Tragellijn overstappen, hierbij hebben ouders natuurlijk wel vrije schoolkeuze. Lesmethoden en ICT-toepassingen zijn reeds op elkaar afgestemd.

De aanleiding van bovenstaand besluit is dat de opheffingsnorm, die voor Spijk op 44 kinderen lag, drie jaar op rij niet is gehaald. De bekostiging voor een zelfstandige school stopt dan. De Willibrordusschool zou dan op 1 augustus 2018 worden gesloten. De fusie per 01-08-2017 met de Tragellijn heeft ervoor gezorgd dat de locatie nog wat langer open kon blijven. Door de fusiegelden kwam er budget vrij om zonder basisbekostiging tot augustus 2020 open te blijven.

Het proces om tot dit besluit te komen is samen met directie, team en MR doorlopen. We hebben heel wat scenario’s besproken en nagerekend. Uiteindelijk is dit besluit naar onze mening het maximaal haalbare resultaat voor de kinderen in Spijk, hun ouders en de personeelsleden van de Willibrordus.

Het bestuur van Proles/LiemersNovum zal zeker in overleg treden met de gemeente over de ontstane situatie en zich inspannen om te komen tot onder andere veilige verkeers- en vervoersmaatregelen.

Geschiedenis en berichtgeving van school en bestuur aan ouders over de fusie en de sluiting

In oktober 2016 is tijdens een ouderavond de eerste informatie gegeven over de toekomst van de Willibrordusschool. De school dreigde voor de derde keer onder de opheffingsnorm van 44 leerlingen te komen. Een fusie met De Tragellijn zou sluiting van de school in 2018 voorkomen.

Op 20 april 2017 is in een brief aan de ouders meegedeeld dat het aantal leerlingen te klein was om boven de opheffingsnorm te blijven. In overleg met de medezeggenschapsraad werd gekozen voor de lijn om ten minste de komende twee schooljaren open te blijven. In het schooljaar 2017-2018 zou er gewerkt worden met drie groepen en in het schooljaar 2018-2019 zouden er twee groepen komen.

In de nieuwsbrief van juli 2017, na een ouderavond, zijn ouders geïnformeerd over de uitslag van het onderzoek onder ouders. Hierin kon men aangeven welke groepen het beste op De Willibrordus zouden kunnen blijven en welke groepen naar De Tragellijn zouden moeten gaan. Een meerderheid koos voor de optie om groep 7/8 naar De Tragellijn te laten gaan. Dit zou betekenen dat in het schooljaar 2018-2019 groep 7/8 naar Lobith zou gaan.

In een mail op 15 november 2017 is aangegeven dat alle leerlingen uit groep 1 tot en met 8 naar school zouden blijven gaan tot en met december 2018. De inzet op dat moment was om het hele schooljaar 2018-2019 alle drie groepen in Spijk te houden.

Op 21 februari 2018 hebben de ouders, naar aanleiding van een persbericht, een mail ontvangen waarin we nogmaals bovenstaande hebben gemeld. Verder werd aangegeven dat er over de verdere toekomst nog overleg gevoerd werd met MR en bestuur.

Op de ouderavond van 21 juni 2018 is aan de aanwezige ouders meegedeeld dat door het bestuur besloten is om alle groepen tot en met het schooljaar 2019-2020 in Spijk naar school te laten gaan. Dat betekent dat de school nog 2 schooljaren open blijft voor leerlingen uit de groepen 1 tot en met 8.

Er zijn twee scenario’s mogelijk:

1        Na twee schooljaren sluiten de deuren van de locatie Willibrordus en kunnen de leerlingen naadloos overstappen naar De Tragellijn. De lesmethoden zijn volledig identiek en op elkaar afgestemd, ook het werken met de chromebooks geschiedt nu al in dezelfde netwerkomgeving.

2        Na twee schooljaren sluiten de deuren van de Willibrordus en bestaat de mogelijkheid dat Stichting Actief Spijk in samenwerking met de Stichting Kleine Scholen toch een doorstart kan maken.

 

Stichting Actief Spijk (SAS) heeft al verschillende initiatieven gestart om dit laatste scenario te realiseren. Maar dit kunnen zij niet alleen. Ook de hulp van u als inwoner is hard nodig! Kunt u iets betekenen op het gebied van onderhoud, groenvoorziening, schoolplein, kluswerk en dergelijke, meld uzelf aan bij school of spreek iemand aan van SAS. Misschien heeft u connecties die een steentje kunnen bijdragen aan het behoud van onze school, geef dit dan ook door. Binnenlopen mag natuurlijk ook.

Wij gaan ervoor, u toch ook!

Wij houden u op de hoogte.