Ziekte

Helaas worden ook de leerkrachten soms ziek. Gelukkig zijn wij aangesloten bij het Personeels Cluster Oost Nederland. Het Personeelscluster (PON) zorgt er voor, dat er een vervanger komt. Gelukkig lukt dit bijna altijd. Mocht het een keer niet lukken, dan vangen wij de eerste ziektedag de kinderen op een zo goed mogelijke wijze op. De tweede dag geven wij de kinderen vrij. Mocht de leerkracht een langere periode ziek blijven en er geen vervanging mogelijk is, dan krijgt een andere groep een keer vrij en vervangt de leerkracht de zieke collega. Dit is echter nog nooit nodig geweest.