Nieuws

Op deze pagina vindt u naast de actuele nieuwsbrief, de 'oude' nieuwsbrieven en het fotoalbum.

De nieuwsbrief komt gemiddeld één keer per 4 weken uit. Losse briefjes proberen we zoveel mogelijk te vermijden. U kunt zich binnenkort via een link inschrijven, zodat u de laatste nieuwsbrief via de mail thuis gestuurd krijgt.

In het fotoalbum treft u foto's van activiteiten van de hele school aan. Specifieke groepsfoto's kunt u bij het onderdeel kinderen vinden.

De schoolgids en kalender vindt u bij het onderdeel ouders.

Laatste nieuws

Mei 2017

Op 1 augustus 2017 zijn we gefuseerd met basisschool De Tragellijn in Lobith. De Willibrordusschool zal dan als dependance van De Tragellijn doorgaan. In het schooljaar 2017-2018 wordt er op de Willibrordusschool les gegeven in 3 groepen. In het schooljaar 2018-2019 wordt er lesgegeven in 2 groepen. De groepen 1 tot en met 6 zullen dan in twee groepen worden opgesplitst. De groepen 7 en 8 zullen les krijgen op De Tragellijn.

Dit schooljaar zal het onderwijs van beide locaties verder op elkaar afgestemd worden. We starten dit schooljaar op beide scholen ook met dezelfde nieuwe taal- en spellingmethode. We gebruiken al dezelfde rekenmethode.

Waarom nog inschrijven? Omdat wij een kleinschalige school zijn, waar veel aandacht is voor uw kind(eren). Waar leerlingen zeer goed leren om zelfstandig te werken en toch voortdurend onder toezicht staan van een leerkracht. Wij behalen zeer goede resultaten. 

Kortom, schrijf gewoon  in op onze school, zo dicht bij huis. Kom een keer kijken!

 

November 2016

Op maandag 10 oktober heeft het bestuur van de Stichting PROLES de ouders van de leerlingen geïnformeerd tijdens een ouderavond. Besproken werd het dalende leerlingaantal waardoor het openblijven van de school onzeker wordt.

Op donderdag 20 oktober heeft een tweede ouderavond plaatsgevonden. Op deze avond is besproken wat wij, samen met Stichting Actief Spijk en de ouders, kunnen doen om de school open te houden.  Tijdens deze bijeenkomst is besloten om met zijn allen de schouders eronder te zetten, met als uitgangspunt: de Willibrordusschool blijft bestaan.

Stichting Actief Spijk (SAS) heeft al, samen met ons, verschillende initiatieven gestart om dit doel te bereiken. Maar dit kunnen wij niet alleen. Ook de hulp van u als inwoner is hard nodig! Kunt u iets voor ons betekenen op het gebied van onderhoud, groenvoorziening, schoolplein, kluswerk en dergelijke, meld uzelf aan bij school of spreek iemand aan van SAS. Misschien heeft u connecties die een steentje kunnen bijdragen aan het behoud van onze school, geef dit dan ook aan ons door. Of loop even binnen.

Wij gaan ervoor, u toch ook!

Wij houden u op de hoogte.

 

Maart 2016

Proefles op school voor 3-jarige kinderen

De Willibrordusschool organiseert proeflessen voor kinderen die in 2016 vier jaar worden. Op dinsdag 22 maart kunnen jonge kinderen vrijblijvend komen kennismaken met onze school tijdens een proefles van 8.45- 9.30 uur. Ouders kunnen kennismaken met het onderwijs op onze school door hun kind te laten deelnemen aan een proefles. Voor de ouders is er dan de mogelijkheid om deel te nemen aan een rondleiding in de school waarbij er informatie wordt gegeven over onze manier van werken. Daarna kan men genieten van een kop koffie of thee en even een blik werpen in de klas van hun zoon of dochter.

Wilt u uw kind opgeven voor deze proefles, stuur dan een mail naar directie@willikids.nl of bel naar 0316 541578. Even binnen lopen mag natuurlijk ook.

Meer informatie treft u aan op de flyer.