Duits

Op dit moment is het vak Duits komen te vervallen. In de loop van 2017-2018 wordt dit weer opgepakt.

Met ingang van het schooljaar 2012-2013 krijgen alle kinderen ook de Duitse taal aangeboden. Onze school bevindt zich in het grensgebied Nederland-Duitsland, ook wel de Euregio genoemd. De Nederlandse economie raakt steeds meer verweven met die van Duitsland. Uitkomsten van onderzoeken laten zien, dat het op jonge leeftijd in contact komen met de Duitse taal een goede basis vormt voor de latere taalontwikkeling en het wederzijdse begrip tussen beide landen versterkt. Voor ons voldoende redenen om met het aanbieden te beginnen. Het wordt op een kindgerichte en speelse manier aangeboden, met bijzondere aandacht voor liedjes en spelletjes.